฿30,000

2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2

 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 1
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 2
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 3
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 4
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 5
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 6
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 7
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 8
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 9
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 10
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 11
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 12
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 13
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 14
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 15
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 16
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 17
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 18
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 19
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 20
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 21
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 22
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 23
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 24
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 25
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 26
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 27
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 28
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 29
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 30
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 31
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 32
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 33
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 34
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 35
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 36
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 37
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 38
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 39
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 40
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 41
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 42
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 43
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 44
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 45
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 46
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 47
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 48
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 49
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 50
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 51
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 52
 • Piri Property Agency's 2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2 53

2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2

2 bedrooms Condominium on 11 floor For Rent 2

มาพร้อมกับยูนิต

สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องครัว
ที่จอดรถ
ส่วนกลาง
ลิฟต์
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
รักษาความปลอดภัยอาคาร
เกี่ยวกับโครงการ

Rama Harbour View Condo

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม