฿26,000

Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent

999 Soi Sathu Pradit, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 10120, Bangkok, Thailand
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 1
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 2
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 3
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 4
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 5
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 6
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 7
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 8
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 9
  • Bangkok Condo Finder Agency's Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent 10

Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent

999 Soi Sathu Pradit, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 10120, Bangkok, Thailand

Condo One X Narathiwat 24 Condominium for Rent

999 Soi Sathu Pradit, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 10120, Bangkok, Thailand

Condo One X Narathiwat 24

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Bếp mở
Tủ lạnh
Máy giặt
Khu vực chung
Bảo vệ tòa nhà
Cơ bản
Đầy đủ nội thất
Về dự án

Condo One X Narathiwat24

Không có thông tin bổ sung được cung cấp