฿3,150,000

My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only

  • RE/MAX All Star Realty Agency's My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only 1
  • RE/MAX All Star Realty Agency's My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only 2
  • RE/MAX All Star Realty Agency's My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only 3
  • RE/MAX All Star Realty Agency's My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only 4
  • RE/MAX All Star Realty Agency's My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only 5
  • RE/MAX All Star Realty Agency's My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only 6
  • RE/MAX All Star Realty Agency's My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only 7
  • RE/MAX All Star Realty Agency's My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only 8
  • RE/MAX All Star Realty Agency's My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only 9

My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only

Khet Phra Khanong, Bangkok, Thailand

My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only

Khet Phra Khanong, Bangkok, Thailand

My Condo 52 (On Nut) one bed 35sqm sell 3.15mb only

Call Jade 08 96978732. Whatsapp +6591808804

Line donhong

Email donhong@vanguardassets.com.sg

Về dự án

My Condo 52

Không có thông tin bổ sung được cung cấp