฿11,380,575

Condo For Sale, 2 Bedroom

Thanon Rama III Frontage, Khwaeng Bang Khlo, Khet Bang Kho Laem, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 1
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 2
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 3
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 4
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 5
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 6

Condo For Sale, 2 Bedroom

Thanon Rama III Frontage, Khwaeng Bang Khlo, Khet Bang Kho Laem, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Condo For Sale, 2 Bedroom

Thanon Rama III Frontage, Khwaeng Bang Khlo, Khet Bang Kho Laem, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
Condo For Sale, 2 Bedroom 2 Bathroom, Living area78.34 SQM, 37 Floor, Star View.
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 1
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 2
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 3
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 4
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 5
 • Agent - Ploypapach Sukhotrailuck Agency's Condo For Sale, 2 Bedroom 6

Star View

Về dự án

Star View

Không có thông tin bổ sung được cung cấp

 • neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 8 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 3 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 4 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 17 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 20 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 9 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 11 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 13 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 12 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 18 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 14 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 19 neighborhood bang kho laem asiatique
 • neighborhood bang kho laem asiatique
 • 50 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 3 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 4 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 5 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 6 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique

Bang Kho Laem

Về khu phố

Bang Kho Laem