฿2,600,000

28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo

 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 1
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 2
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 3
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 4
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 5
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 6
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 7
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 8
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 9
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 10
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 11
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 12
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 13
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 14
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 15
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo 16

28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo

28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo

28.74sqm Lovely, Cozy Studio for Sale at Modern Sweet Home Condo

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Tủ lạnh
Bếp
Internet
Đồ đạc
Điều hòa
Bếp lò
Khu vực chung
Phòng tập thể dục/thể hình
Phòng giặt đồ chung
Về dự án

Modern Sweet Home Condo

Không có thông tin bổ sung được cung cấp