฿50,000

Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin

0 ซอย เอกชัย 89/0, Bang Bon, Bang Bon, 10150, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
 • Rent Easy Agency's Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin 1
 • Rent Easy Agency's Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin 2
 • Rent Easy Agency's Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin 3
 • Rent Easy Agency's Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin 4
 • Rent Easy Agency's Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin 5
 • Rent Easy Agency's Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin 6
 • Rent Easy Agency's Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin 7
 • Rent Easy Agency's Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin 8
 • Rent Easy Agency's Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin 9

Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin

0 ซอย เอกชัย 89/0, Bang Bon, Bang Bon, 10150, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin

0 ซอย เอกชัย 89/0, Bang Bon, Bang Bon, 10150, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
Wonderful High Rise 1-BR Condo at Menam Residences near BTS Saphan Taksin
 • 1.jpeg

Menam Residences

Về dự án

Menam Residences

Không có thông tin bổ sung được cung cấp

 • neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 8 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 3 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 4 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 17 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 20 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 9 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 11 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 13 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 12 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 18 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 14 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 19 neighborhood bang kho laem asiatique
 • neighborhood bang kho laem asiatique
 • 50 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 3 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 4 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 5 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 6 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique

Bang Kho Laem

Về khu phố

Bang Kho Laem