฿2,600,000

28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home

 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 1
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 2
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 3
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 4
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 5
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 6
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 7
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 8
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 9
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 10
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 11
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 12
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 13
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 14
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 15
 • BKKMOVE Agency's 28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home 16

28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home

28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home

28.74sqm Well price, Nice Studio For Sale at Modern Sweet Home

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Ti Vi
Tủ lạnh
Bếp
Internet
Đồ đạc
Điều hòa
Khu vực chung
Phòng tập thể dục/thể hình
Phòng giặt đồ chung
Về dự án

Modern Sweet Home Condo

Không có thông tin bổ sung được cung cấp