฿65,000

condominium for rent at Chatrium , 2BR , 2BA , 110SQM

Soi Charoen Krung 70, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, 10120, Bangkok, Thailand
 • No image available

condominium for rent at Chatrium , 2BR , 2BA , 110SQM

Soi Charoen Krung 70, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, 10120, Bangkok, Thailand

condominium for rent at Chatrium , 2BR , 2BA , 110SQM

Soi Charoen Krung 70, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, 10120, Bangkok, Thailand
Về dự án

Chatrium

Không có thông tin bổ sung được cung cấp

 • neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 8 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 3 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 4 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 17 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 20 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 9 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 11 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 13 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 12 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 18 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 14 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 19 neighborhood bang kho laem asiatique
 • neighborhood bang kho laem asiatique
 • 50 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 3 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 4 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 5 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 6 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique

Bang Kho Laem

Về khu phố

Bang Kho Laem