฿5,900,000

Prime Mansion Promsri Sukhumvit 49/11 62sqm b1/b1 Rent 26K Sale 5.9 m

  • BKKMOVE Agency's Prime Mansion Promsri 
Sukhumvit 49/11
62sqm b1/b1
Rent 26K 
Sale 5.9 m 1
  • BKKMOVE Agency's Prime Mansion Promsri 
Sukhumvit 49/11
62sqm b1/b1
Rent 26K 
Sale 5.9 m 2
  • BKKMOVE Agency's Prime Mansion Promsri 
Sukhumvit 49/11
62sqm b1/b1
Rent 26K 
Sale 5.9 m 3
  • BKKMOVE Agency's Prime Mansion Promsri 
Sukhumvit 49/11
62sqm b1/b1
Rent 26K 
Sale 5.9 m 4
  • BKKMOVE Agency's Prime Mansion Promsri 
Sukhumvit 49/11
62sqm b1/b1
Rent 26K 
Sale 5.9 m 5
  • BKKMOVE Agency's Prime Mansion Promsri 
Sukhumvit 49/11
62sqm b1/b1
Rent 26K 
Sale 5.9 m 6

Prime Mansion Promsri Sukhumvit 49/11 62sqm b1/b1 Rent 26K Sale 5.9 m

Prime Mansion Promsri Sukhumvit 49/11 62sqm b1/b1 Rent 26K Sale 5.9 m

Prime Mansion Promsri Sukhumvit 49/11 62sqm b1/b1 Rent 26K Sale 5.9 m

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Ti Vi
Tủ lạnh
Bếp
Internet
Cơ bản
Đầy đủ nội thất
Đồ đạc
Lò nướng
Điều hòa
Khu vực chung
Phòng tập thể dục/thể hình
Phòng giặt đồ chung
Về dự án

Prime Mansion Promsri Sukhumvit 49/11

Không có thông tin bổ sung được cung cấp