฿11,950,000

2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71

 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 1
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 2
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 3
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 4
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 5
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 6
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 7
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 8
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 9
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 10
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 11
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 12
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 13
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 14
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 15
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 16
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71 17

2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71

2 Br Condo at The LINE Sukhumvit 71

The LINE Sukhumvit 71
2 Bedrooms
2 Bathrooms
62 sqm.
Funiture Status: FULLY
Về dự án

The Line Sukhumvit 71

Không có thông tin bổ sung được cung cấp