฿11,800,000

Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok

  • Century21 Skylux Agency's Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok 1
  • Century21 Skylux Agency's Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok 2
  • Century21 Skylux Agency's Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok 3
  • Century21 Skylux Agency's Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok 4
  • Century21 Skylux Agency's Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok 5
  • Century21 Skylux Agency's Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok 6
  • Century21 Skylux Agency's Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok 7
  • Century21 Skylux Agency's Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok 8
  • Century21 Skylux Agency's Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok 9

Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok

1737 Chan Kao Road, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Supreme Elegance / Condo For Sale / 2 Bedroom / 148 SQM / BTS Chong Nonsi / Bangkok

1737 Chan Kao Road, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
Về dự án

Supreme Elegance

Không có thông tin bổ sung được cung cấp