฿10,500,000

The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!!

  • BKKMOVE Agency's The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!! 1
  • BKKMOVE Agency's The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!! 2
  • BKKMOVE Agency's The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!! 3
  • BKKMOVE Agency's The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!! 4
  • BKKMOVE Agency's The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!! 5
  • BKKMOVE Agency's The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!! 6
  • BKKMOVE Agency's The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!! 7
  • BKKMOVE Agency's The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!! 8

The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!!

The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!!

The Crest Sukhumvit 34 Convenient Beautiful fully furnished mid floor 45.59 sqm 1 bedroom 1 bathroom for rent/sale well price!!

Đã bao gồm số lượng

Cơ bản
Đầy đủ nội thất
Cơ sở vật chất
Ti Vi
Tủ lạnh
Bếp
Internet
Đồ đạc
Lò nướng
Điều hòa
Khu vực chung
Phòng tập thể dục/thể hình
Phòng giặt đồ chung
Về dự án

The Crest 34

Không có thông tin bổ sung được cung cấp