฿130,000

NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21

 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 1
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 2
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 3
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 4
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 5
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 6
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 7
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 8
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 9
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 10
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 11
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 12
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 13
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 14
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 15
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 16
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 17
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 18
 • Shambhala Realty Agency's NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21 19

NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21

78 Asok, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

NL Residence Condominium for Rent in Sukhumvit 21

78 Asok, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
Về dự án

NL Residence

Không có thông tin bổ sung được cung cấp