฿8,500,000

S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom

Saphan Sung, Saphan Sung, Thailand
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 1
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 2
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 3
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 4
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 5
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 6
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 7
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 8
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 9
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 10
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 11
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 12
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 13
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 14
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 15
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 16
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 17
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 18
 • First Choice Properties by Su Agent Agency's S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom 19

S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom

Saphan Sung, Saphan Sung, Thailand

S241 Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB 51 sq.w. 4bedroom

Saphan Sung, Saphan Sung, Thailand

S241  Life Bangkok Boulevard Wongwaen – Rama 9 sale 8.5 MB  51 sq.w.  4bedroom

Single house

Type : 4 bedroom 3 bathroom

Size :  51.20 sq.w.

For sale :  8,500,000 MB

Interested please contact

Su Agent co.,Ltd.

Tel/Line : 0647549118

e-mail: suwanna.9962@gmail.com

facebook : www.facebook.com/suagent9962

#saleSinglehouserama9 #buySinglehouse  #salehouserama9  #LifeBangkokBoulevardWongwaen  #saleLifeBangkokBoulevar #houseLifeBangkokforsale

#salehouseWongwaen #WongwaenRama9  #houseWongwaenRama9forsale

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Ban công
Bếp
Khu vực chung
Khu vườn chung
Bảo vệ tòa nhà
Ga ra để xe hơi
Bể bơi ngoài trời
Thứ khác
Điện theo giá nhà nước
Nước công cộng
Đồ đạc
Điều hòa
Bếp lò
Walk-in-Wardrobe