฿25,000

Bridge Narathiwas Condominium for Rent in Chong Nonsi BTS, Thanon Chan BRT

  • Shambhala Realty Agency's Bridge Narathiwas Condominium for Rent in Chong Nonsi BTS, Thanon Chan BRT 1
  • Shambhala Realty Agency's Bridge Narathiwas Condominium for Rent in Chong Nonsi BTS, Thanon Chan BRT 2
  • Shambhala Realty Agency's Bridge Narathiwas Condominium for Rent in Chong Nonsi BTS, Thanon Chan BRT 3
  • Shambhala Realty Agency's Bridge Narathiwas Condominium for Rent in Chong Nonsi BTS, Thanon Chan BRT 4

Bridge Narathiwas Condominium for Rent in Chong Nonsi BTS, Thanon Chan BRT

Bridge Narathiwas Condominium for Rent in Chong Nonsi BTS, Thanon Chan BRT

Về dự án

Bridge Narathiwas

Không có thông tin bổ sung được cung cấp