฿7,500,000

1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4

  • Propfit Agency's 1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 1
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 2
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 3
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 4
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 5
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 6
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 7
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 8

1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4

1 Br Condo at OKA HAUS Rama 4

OKA HAUS Rama 4
1 Bedroom
1 Bathroom
33.75 sqm.
Funiture Status: PARTIAL
Về dự án

OKA HAUS Rama 4

Không có thông tin bổ sung được cung cấp