฿55,000

The Rajdamri Condominium for Rent

Khet Pathum Wan, Bangkok, Thailand
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 1
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 2
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 3
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 4
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 5
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 6
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 7
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 8
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 9
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 10
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 11
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 12
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 13
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 14
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 15
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 16
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 17
 • Bangkok Condo Finder Agency's The Rajdamri Condominium for Rent 18

The Rajdamri Condominium for Rent

Khet Pathum Wan, Bangkok, Thailand

The Rajdamri Condominium for Rent

Khet Pathum Wan, Bangkok, Thailand

The Rajdamri 

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Bếp mở
Tủ lạnh
Máy giặt
Khu vực chung
Bảo vệ tòa nhà
Phòng tập thể dục/thể hình
Bể bơi ngoài trời
Cơ bản
Đầy đủ nội thất
 • gallery 4 2 1283193113
 • gallery 4 1 1283191465
 • gallery 5 11 1283105224
 • gallery 5 12 1283105227
 • gallery 4 3 1283193255
 • gallery 4 8 1284106782
 • gallery 5 4 1283109332
 • gallery 5 5 1283109408
 • gallery 5 7 1283109729
 • gallery 5 8 1283110910
 • gallery 5 8 1283112706
 • gallery 5 9 1283110039
 • gallery 6 21 1339485303
 • gallery 6 22 1339485567
 • gallery 7 15 1283165092
 • gallery 9 2 1339401057
 • gallery 9 3 1339402495
 • gallery 9 5 1339485663

The Rajdamri

Về dự án

The Rajdamri

Không có thông tin bổ sung được cung cấp