฿9,140,000

2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis

  • Propfit Agency's 2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 1
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 2
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 3
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 4
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 5
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 6
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 7
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 8

2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis

2 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis

Centric Sathon - St.Louis
2 Bedrooms
2 Bathrooms
60 sqm.
Funiture Status: FULLY
Về dự án

Centric Sathon - St.Louis

Không có thông tin bổ sung được cung cấp