฿12,920,000

1 Br Condo at HQ

 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 1
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 2
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 3
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 4
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 5
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 6
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 7
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 8
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 9
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 10
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 11
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 12
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 13
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 14

1 Br Condo at HQ

1 Br Condo at HQ

HQ
1 Bedroom
1 Bathroom
43.55 sqm.
Funiture Status: FULLY
Về dự án

HQ

Không có thông tin bổ sung được cung cấp