฿85,000

Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong

Soi Sai Namyen, Tambon Chalong, Amphoe Mueang Phuket, 83000, Chang Wat Phuket, Thailand
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 1
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 2
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 3
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 4
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 5
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 6
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 7
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 8
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 9
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 10
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 11
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 12
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 13
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 14
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 15
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 16
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 17
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 18
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 19
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 20
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 21
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 22
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 23
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 24
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 25
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 26
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 27
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 28
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 29
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 30
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 31
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 32
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 33
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 34
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 35
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 36
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 37
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 38
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 39
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 40
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 41
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 42
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 43
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 44
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 45
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 46
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 47
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 48
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 49
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 50
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 51
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 52
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 53
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 54
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 55
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 56
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 57
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 58
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 59
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 60
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 61
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 62
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 63
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 64
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 65
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 66
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 67
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 68
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 69
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 70
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 71
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 72
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 73
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 74
 • REAL Phuket Agency's Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong 75

Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong

Soi Sai Namyen, Tambon Chalong, Amphoe Mueang Phuket, 83000, Chang Wat Phuket, Thailand

Treasure Park - 5-Bedroom Sea View Villa in Chalong

Soi Sai Namyen, Tambon Chalong, Amphoe Mueang Phuket, 83000, Chang Wat Phuket, Thailand
All 5 bedroom with en-suite bathroom + 1 guest toilet, Living area 450 sq.m / plot sizes: 800 sq.m. Upper floor: Living and dining room, Master bedroom with en-suite bedroom, Smart kitchen, Panoramic terrace, Swimming pool, Guest toilet, Twin carport. Lower floor: Second bedroom with en-suite bathroom, Third bedroom with en-suite bathroom, Fourth bedroom with en-suite bathroom, Family entertainment room, Storage rom, Laundry room. Basic fact:52 sq.m partly covered terrace, covered twin carport, exquisite landscaping, adjacent lovely waterfall, 24-hours security through CCTV system and security guard, sea view / mountain view / pool view / garden view, only 5-10 minutes away from all amenities.

Long-term THB 85,000 per month,

Short-term THB 4,500-8,500 per night (depending on the season).

REAL Ref. 12565

Đã bao gồm số lượng

Đồ đạc
Điều hòa
Hồ bơi riêng
Cơ bản
Đầy đủ nội thất
Khu vực chung
Khu vườn chung
Thư viện
Cơ sở vật chất
Internet
Bãi giữ xe
Ban công
Thêm / bổ sung
Cho phép thú cưng
Hướng biển