฿11,000,000

BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB

Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, 12120, Chang Wat Pathum Thani, Thailand
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 1
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 2
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 3
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 4
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 5
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 6
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 7
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 8
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 9
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 10
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 11
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 12
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 13
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 14
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 15
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 16
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 17
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 18
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 19
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 20
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 21
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 22
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 23
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 24
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 25
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 26
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 27
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 28
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 29
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 30
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 31
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 32
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 33
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 34
 • Su Agent Co.,Ltd Agency's BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB 35

BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB

Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, 12120, Chang Wat Pathum Thani, Thailand

BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB

Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, 12120, Chang Wat Pathum Thani, Thailand

BS048 Tanapirom Navanakorn for sale 11 MB

Size :250 sqm

Bedroom (s) : 4

Bathroom (s) : 4

Living room (s): 1

Facilities : Fully furnished with stove, refrigerator, TV and washing machine

Sales price : 11,000,000 Baht

Transfer fee 50/50

Interested please contact

Su Agent co.,Ltd.

Tel/Line : 0647549118

#buyhouse#houseforsale#sale#house#navanakorn#4bedrooms#4bathrooms#pathumthani#tanapiromnavanakorn#salehousepathumthani#tanapirom#findhouse#houseforsale#houseinpathumthani#sale#sales#buyhousenavanakorn

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Bếp
Máy giặt
Máy nước nóng
Thứ khác
Điện theo giá nhà nước
Nước công cộng
Nội Thất
Hiện đại
Cơ bản
Đầy đủ nội thất
Đồ đạc
Điều hòa
Bếp lò