฿15,000

Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok

  • Century21 Skylux Agency's Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok 1
  • Century21 Skylux Agency's Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok 2
  • Century21 Skylux Agency's Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok 3
  • Century21 Skylux Agency's Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok 4
  • Century21 Skylux Agency's Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok 5
  • Century21 Skylux Agency's Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok 6
  • Century21 Skylux Agency's Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok 7
  • Century21 Skylux Agency's Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok 8

Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok

Rhythm Asoke / Condo For Rent / 1 Bedroom / 31 SQM / MRT Phra Ram 9 / Bangkok

Về dự án

RHYTHM Asoke

Không có thông tin bổ sung được cung cấp