฿2,390,000

Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok

  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 1
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 2
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 3
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 4
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 5
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 6
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 7
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 8
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 9
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok 10

Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok

บางบำหรุ, บางพลัด, 10700, Bangkok, Thailand

Lumpini Park Pinklao / Condo For Sale / 1 Bedroom / 28.7 SQM / MRT Hua Lamphong / Bangkok

บางบำหรุ, บางพลัด, 10700, Bangkok, Thailand
Về dự án

Lumpini Park Pinklao

Không có thông tin bổ sung được cung cấp