฿10,900,000

House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok.

Bangkok, Thailand
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 1
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 2
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 3
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 4
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 5
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 6
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 7
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 8
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 9
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 10
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 11
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 12
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 13
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 14
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 15
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 16
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 17
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 18
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 19
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 20
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 21
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 22
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 23
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 24
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 25
 • N.V.A. Intertrade Part.,Ltd. Agency's House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok. 26

House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok.

Bangkok, Thailand

House for sale, Habitia Motive Panya Intra, Sam Wa , Khlong Sam Wa , Bangkok.

Bangkok, Thailand

2 storey detached house for sale, Habitia Motive Panya Indra Project, Soi Safari World. Panya Intra Road, Sam Wa Subdistrict, Khlong Sam Wa District, Bangkok

On an area of ​​102.5 sq m. , usable area 242 sq m. , 3 bedrooms, 3 bathrooms, 3 parking spaces, an 8-year-old house with furniture, plus 7 air conditioners, curtains, water pumps, water tanks, convenient transportation, near Kanchanapisek Expressway Sek and Chalong Rat Expressway
Facing north east

Half transfer fee

If interested in making an appointment to see the house,contact Daow 081-917 4824.

Central: 24 hour security, CCTV, swimming pool, fitness, park

Nearby Places : Satit Pattana School , The Legacy Golf Club , Safari World Zoo , College of Business Administration and Tourism , International Kewali School , Wat Phraya Suren , Sinphaet Ramintra Hospital , Fashion I land

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Ban công
Bếp
Khu vực chung
Khu vườn chung
Bảo vệ tòa nhà
Phòng tập thể dục/thể hình
Bể bơi ngoài trời
Thứ khác
Điện theo giá nhà nước
Nước công cộng
Nội Thất
Hiện đại
Cơ bản
Đầy đủ nội thất
Đồ đạc
Điều hòa