฿45,000

Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8

  • Shambhala Realty Agency's Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8 1
  • Shambhala Realty Agency's Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8 2
  • Shambhala Realty Agency's Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8 3
  • Shambhala Realty Agency's Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8 4
  • Shambhala Realty Agency's Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8 5
  • Shambhala Realty Agency's Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8 6
  • Shambhala Realty Agency's Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8 7

Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8

Siri on 8 by Sansiri Condominium for Rent in Sukhumvit 8

Về dự án

Siri on 8 by Sansiri

Không có thông tin bổ sung được cung cấp