฿69,000

President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24

 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 1
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 2
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 3
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 4
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 5
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 6
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 7
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 8
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 9
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 10
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 11
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 12
 • Shambhala Realty Agency's President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24 13

President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24

443 Soi Sukhumvit 22, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

President Park Harbour View Condominium for Rent in Sukhumvit 24

443 Soi Sukhumvit 22, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
Về dự án

President Park Harbour View

Không có thông tin bổ sung được cung cấp