฿25,000

Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road

  • RE/MAX LifeStyle Property Agency's Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road 1
  • RE/MAX LifeStyle Property Agency's Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road 2
  • RE/MAX LifeStyle Property Agency's Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road 3
  • RE/MAX LifeStyle Property Agency's Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road 4
  • RE/MAX LifeStyle Property Agency's Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road 5
  • RE/MAX LifeStyle Property Agency's Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road 6
  • RE/MAX LifeStyle Property Agency's Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road 7
  • RE/MAX LifeStyle Property Agency's Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road 8

Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road

Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road

54 sqm, with equipment / table, chair, copier, fax, ready for office opening

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Về dự án

Commercial Rama 9 - Pradit Manutham Road

Không có thông tin bổ sung được cung cấp