฿300,000

Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month

4/5 Naradhiwat Rajanagarindra Road, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 1
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 2
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 3
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 4
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 5
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 6
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 7
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 8
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 9
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 10
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 11
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 12
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 13
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 14
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 15
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 16
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 17
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 18
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 19
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 20
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 21
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 22
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 23
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 24
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 25
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 26
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 27
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 28
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 29
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 30
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 31
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 32
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 33
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 34
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 35
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 36
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 37
 • Bestbkkcondos Agency's Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month 38

Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month

4/5 Naradhiwat Rajanagarindra Road, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Baankoon Apartment/ 4 bed/ 570 sqm/ For rent 300,000 thb/month

4/5 Naradhiwat Rajanagarindra Road, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Baankoon Apartment

4 bedrooms

Size 570 sqm

Rental 300,000 thb/month 

Unfurnished 

2 kitchens and 2 rooms maid

Included:

Cable TV (platinum )

2 points Complimentary

Wi-Fi

Water Supply

One car parking

Located: Nanglinchee soi 2

quite and private , green zone

Facilities : Swimming pool Fitness Squash room 24 hours security.

** Note: Pet-friendly **

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Ban công
Khu vực chung
Khu vườn chung
Bảo vệ tòa nhà
Bể bơi ngoài trời
xông hơi
Cơ bản
Không nội thất
Về dự án

Baan Koon

Không có thông tin bổ sung được cung cấp