฿65,000

Chatrium Residence Riverside Condominium for Rent in Chareon Krung road

Soi Charoen Krung 70, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
 • Shambhala Realty Agency's Chatrium Residence Riverside Condominium for Rent in Chareon Krung road 1
 • Shambhala Realty Agency's Chatrium Residence Riverside Condominium for Rent in Chareon Krung road 2
 • Shambhala Realty Agency's Chatrium Residence Riverside Condominium for Rent in Chareon Krung road 3
 • Shambhala Realty Agency's Chatrium Residence Riverside Condominium for Rent in Chareon Krung road 4
 • Shambhala Realty Agency's Chatrium Residence Riverside Condominium for Rent in Chareon Krung road 5
 • Shambhala Realty Agency's Chatrium Residence Riverside Condominium for Rent in Chareon Krung road 6

Chatrium Residence Riverside Condominium for Rent in Chareon Krung road

Soi Charoen Krung 70, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Chatrium Residence Riverside Condominium for Rent in Chareon Krung road

Soi Charoen Krung 70, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
 • Chatrium Residence Riverside 1
 • Chatrium Residence Riverside 2
 • Chatrium Residence Riverside 3
 • Chatrium Residence Riverside 4
 • Chatrium Residence Riverside 5
 • Chatrium Residence Riverside 6
 • Chatrium Residence Riverside 7
 • Chatrium Residence Riverside 8
 • Chatrium Residence Riverside 9
 • Chatrium Residence Riverside 10
 • Chatrium Residence Riverside 11
 • Chatrium Residence Riverside 12
 • Chatrium Residence Riverside 13

Chatrium Residence Riverside

Về dự án

Chatrium Residence Riverside

Không có thông tin bổ sung được cung cấp

 • neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 8 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 3 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 4 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 17 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 20 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 9 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 11 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 13 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 12 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 18 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 14 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 19 neighborhood bang kho laem asiatique
 • neighborhood bang kho laem asiatique
 • 50 neighborhood bang kho laem asiatique
 • 3 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 4 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 5 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique
 • 6 neighborhood bang%20kho%20laem asiatique

Bang Kho Laem

Về khu phố

Bang Kho Laem