฿7,029,000

1 Br Condo at kawa HAUS

 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 1
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 2
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 3
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 4
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 5
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 6
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 7
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 8
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 9
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 10
 • Propfit Agency's 1 Br Condo at kawa HAUS 11

1 Br Condo at kawa HAUS

1 Br Condo at kawa HAUS

KAWA HAUS Sukhumvit 77
1 Bedroom
1 Bathroom
37 sqm.
Funiture Status: PARTIAL
Về dự án

KAWA HAUS Sukhumvit 77

Không có thông tin bổ sung được cung cấp