฿430,000

House for Rent in Soi Nang Linchi 2

1 ถนน นางลิ้นจี่, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 1
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 2
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 3
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 4
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 5
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 6
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 7
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 8
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 9
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 10
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 11
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 12
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 13
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 14
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 15
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 16
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 17
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 18
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 19
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 20
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 21
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 22
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 23
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 24
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 25
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 26
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 27
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 28
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 29
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 30
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 31
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 32
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 33
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 34
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 35
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 36
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 37
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 38
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 39
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 40
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 41
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 42
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 43
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 44
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 45
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 46
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 47
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 48
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 49
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 50
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 51
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 52
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 53
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 54
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 55
 • Bangkok Condo Finder Agency's House for Rent in Soi Nang Linchi 2 56

House for Rent in Soi Nang Linchi 2

1 ถนน นางลิ้นจี่, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

House for Rent in Soi Nang Linchi 2

1 ถนน นางลิ้นจี่, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

House for Rent in Soi Nang Linchi 2

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Ban công
Bếp kín
Máy sấy khô
Bếp
Tủ lạnh
Máy giặt
Khu vực chung
Bảo vệ tòa nhà
Phòng tổ chức sự kiện
Cơ bản
Đầy đủ nội thất
Đồ đạc
Phòng tắm
Lò nướng