฿13,330,000

2 Br Condo at Salinthara

 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 1
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 2
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 3
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 4
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 5
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 6
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 7
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 8
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 9
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 10
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 11
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 12
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 13
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 14
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 15
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 16
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 17
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 18
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 19
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at Salinthara 20

2 Br Condo at Salinthara

2 Br Condo at Salinthara

Salinthara
2 Bedrooms
2 Bathrooms
126 sqm.
Funiture Status: FULLY
Về dự án

Salinthara

Không có thông tin bổ sung được cung cấp