฿80,000

Condo For Rent, 2 Bedroom

  • Best BKK Condos Agency's Condo For Rent, 2 Bedroom 1
  • Best BKK Condos Agency's Condo For Rent, 2 Bedroom 2
  • Best BKK Condos Agency's Condo For Rent, 2 Bedroom 3
  • Best BKK Condos Agency's Condo For Rent, 2 Bedroom 4
  • Best BKK Condos Agency's Condo For Rent, 2 Bedroom 5

Condo For Rent, 2 Bedroom

Condo For Rent, 2 Bedroom

Condo For Rent, 2 Bedroom 2 Bathroom, Living area210 SQM, Krungthep Thani Tower - phrom_phong.
Về dự án

Krungthep Thani Tower - phrom_phong

Không có thông tin bổ sung được cung cấp