฿15,000

The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat / Condo For Rent / 1 Bedroom / 33.8 SQM / BTS Wutthakat / Bangkok

  • Century21 Skylux Agency's The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat / Condo For Rent / 1 Bedroom / 33.8 SQM / BTS Wutthakat / Bangkok 1
  • Century21 Skylux Agency's The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat / Condo For Rent / 1 Bedroom / 33.8 SQM / BTS Wutthakat / Bangkok 2
  • Century21 Skylux Agency's The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat / Condo For Rent / 1 Bedroom / 33.8 SQM / BTS Wutthakat / Bangkok 3
  • Century21 Skylux Agency's The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat / Condo For Rent / 1 Bedroom / 33.8 SQM / BTS Wutthakat / Bangkok 4
  • Century21 Skylux Agency's The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat / Condo For Rent / 1 Bedroom / 33.8 SQM / BTS Wutthakat / Bangkok 5
  • Century21 Skylux Agency's The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat / Condo For Rent / 1 Bedroom / 33.8 SQM / BTS Wutthakat / Bangkok 6

The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat / Condo For Rent / 1 Bedroom / 33.8 SQM / BTS Wutthakat / Bangkok

26 ถนน พระราม ๒, Khwaeng Chom Thong, Khet Chom Thong, 10150, Bangkok, Thailand

The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat / Condo For Rent / 1 Bedroom / 33.8 SQM / BTS Wutthakat / Bangkok

26 ถนน พระราม ๒, Khwaeng Chom Thong, Khet Chom Thong, 10150, Bangkok, Thailand
Về dự án

The Tempo Grand Sathorn - Wutthakat

Không có thông tin bổ sung được cung cấp