฿70,000

Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok

 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 1
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 2
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 3
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 4
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 5
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 6
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 7
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 8
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 9
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 10
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 11
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 12
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 13
 • Century21 Skylux Agency's Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok 14

Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok

Baan Chao Praya / Condo For Rent / 2 Bedroom / 137 SQM / BTS Krung Thon Buri / Bangkok

 • project baan%20chao%20praya2
 • project baan%20chao%20praya1
 • project baan%20chao%20praya6
 • project baan%20chao%20praya4
 • project baan%20chao%20praya3

Baan Chao Praya

Về dự án

Baan Chao Praya

Không có thông tin bổ sung được cung cấp