฿48,000

Narang Place / Office For Rent / 0 Bedroom / 130 SQM / MRT Ratchadaphisek / Bangkok

  • Century21 Skylux Agency's Narang Place / Office For Rent / 0 Bedroom / 130 SQM / MRT Ratchadaphisek / Bangkok 1
  • Century21 Skylux Agency's Narang Place / Office For Rent / 0 Bedroom / 130 SQM / MRT Ratchadaphisek / Bangkok 2
  • Century21 Skylux Agency's Narang Place / Office For Rent / 0 Bedroom / 130 SQM / MRT Ratchadaphisek / Bangkok 3
  • Century21 Skylux Agency's Narang Place / Office For Rent / 0 Bedroom / 130 SQM / MRT Ratchadaphisek / Bangkok 4
  • Century21 Skylux Agency's Narang Place / Office For Rent / 0 Bedroom / 130 SQM / MRT Ratchadaphisek / Bangkok 5

Narang Place / Office For Rent / 0 Bedroom / 130 SQM / MRT Ratchadaphisek / Bangkok

Narang Place / Office For Rent / 0 Bedroom / 130 SQM / MRT Ratchadaphisek / Bangkok

Về dự án

Narang Place

Không có thông tin bổ sung được cung cấp