฿48,000

Single House / Single House For Rent / 3 Bedroom / 33 SQM / BTS Ari / Bangkok

  • Century21 Skylux Agency's Single House / Single House For Rent / 3 Bedroom / 33 SQM / BTS Ari / Bangkok 1

Single House / Single House For Rent / 3 Bedroom / 33 SQM / BTS Ari / Bangkok

Single House / Single House For Rent / 3 Bedroom / 33 SQM / BTS Ari / Bangkok

Về dự án

Single House

Không có thông tin bổ sung được cung cấp