฿5,900,000

Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall

Soi Sai Nam Phueng, Su Thep, Amphoe Mueang Chiang Mai, 50200, Chang Wat Chiang Mai, Thailand
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 1
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 2
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 3
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 4
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 5
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 6
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 7
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 8
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 9
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 10
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 11
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 12
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 13
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 14
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 15
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 16
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 17
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 18
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 19
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 20
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 21
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 22
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 23
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 24
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 25
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 26
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 27
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 28
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 29
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 30
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 31
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 32
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 33
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 34
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 35
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 36
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 37
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 38
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 39
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 40
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 41
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 42
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 43
 • RE/MAX Skyline Agency's Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall 44

Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall

Soi Sai Nam Phueng, Su Thep, Amphoe Mueang Chiang Mai, 50200, Chang Wat Chiang Mai, Thailand

Townhouse for sale Nimmanhaemin road Chiang Mai, MAYA Shopping mall

Soi Sai Nam Phueng, Su Thep, Amphoe Mueang Chiang Mai, 50200, Chang Wat Chiang Mai, Thailand

- Townhouse for Sale at Sirimangkalajarn Soi 1

- Close to University, market, hospital, restaurant, coffee shops, clubs, shopping malls,

- Located in the city center of Chiang Mai (Most popular area)

To view or request more details, please contact:

E-mail : sales@remax-skyline.com

Line ID :@nhg1126i

 Wechat : brian_remax

Tel : 052-086-995(office)

Tel : 092-195- 6465(Thai)

Tel : 088-896-1991(Eng)

www.remax.co.th/skyline

  

Đã bao gồm số lượng

Thứ khác
Điện theo giá nhà nước
Nước công cộng
Thêm / bổ sung
Cho phép thú cưng
Nội Thất
Phong cách tối giản
Kiểu Thái
Cơ bản
Một phần nội thất
Cơ sở vật chất
Ban công
Đồ đạc
Điều hòa
Bếp ga
Bếp lò