฿13,400,000

1 Br Condo at HQ

  • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 1
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 2
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 3
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 4
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 5
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 6
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 7
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 8
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at HQ 9

1 Br Condo at HQ

1 Br Condo at HQ

HQ
1 Bedroom
1 Bathroom
55 sqm.
Funiture Status: FULLY
Về dự án

HQ

Không có thông tin bổ sung được cung cấp