฿16,500 / ฿3,300,000

R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442

Thanon Phra Ram 9 Frontage, Khwaeng Huai Khwang, Khet Huai Khwang, 10310, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 1
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 2
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 3
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 4
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 5
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 6
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 7
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 8
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 9
 • Agent - Kanyaphat srithamnit Agency's R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442 10

R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442

Thanon Phra Ram 9 Frontage, Khwaeng Huai Khwang, Khet Huai Khwang, 10310, Bangkok, Thailand

R. Condo Sale and Rent at Rama 9 road TC Green T0634916442

Thanon Phra Ram 9 Frontage, Khwaeng Huai Khwang, Khet Huai Khwang, 10310, Bangkok, Thailand

ondo Sale and Rent at Rama 9 road :

For more info: please contact:

Rung: Call/Line: 063 491 6442

Về dự án

TC Green

Không có thông tin bổ sung được cung cấp