฿25,000

The Royal Place 1 Condominium for Rent in Rajchadamri

  • Shambhala Realty Agency's The Royal Place 1 Condominium for Rent in Rajchadamri 1
  • Shambhala Realty Agency's The Royal Place 1 Condominium for Rent in Rajchadamri 2
  • Shambhala Realty Agency's The Royal Place 1 Condominium for Rent in Rajchadamri 3
  • Shambhala Realty Agency's The Royal Place 1 Condominium for Rent in Rajchadamri 4
  • Shambhala Realty Agency's The Royal Place 1 Condominium for Rent in Rajchadamri 5
  • Shambhala Realty Agency's The Royal Place 1 Condominium for Rent in Rajchadamri 6

The Royal Place 1 Condominium for Rent in Rajchadamri

The Royal Place 1 Condominium for Rent in Rajchadamri

Về dự án

The Royal Place 1

Không có thông tin bổ sung được cung cấp