฿8,450,000

2 Br Condo at LIFE One Wireless

 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 1
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 2
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 3
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 4
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 5
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 6
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 7
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 8
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 9
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 10
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 11
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 12
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 13
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 14
 • Propfit Agency's 2 Br Condo at LIFE One Wireless 15

2 Br Condo at LIFE One Wireless

2 Br Condo at LIFE One Wireless

LIFE One Wireless
2 Bedrooms
1 Bathroom
45 sqm.
Funiture Status: PARTIAL
Về dự án

Life One Wireless

Không có thông tin bổ sung được cung cấp