฿17,500,000

2 Br Condo at The Parco Sathorn

  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 1
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 2
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 3
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 4
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 5
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 6
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 7
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 8
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 9
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at The Parco Sathorn 10

2 Br Condo at The Parco Sathorn

2 Br Condo at The Parco Sathorn

The Parco Sathorn
2 Bedrooms
2 Bathrooms
107.43 sqm.
Funiture Status: FULLY
Về dự án

The Parco Sathorn

Không có thông tin bổ sung được cung cấp