฿26,000

1 bed 1 bath 52sqm Supalai Elite Suan Plu For Rental: 26000THB

Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
  • Bestbkkcondos Agency's 1 bed 1 bath 52sqm Supalai Elite Suan Plu For Rental: 26000THB 1
  • Bestbkkcondos Agency's 1 bed 1 bath 52sqm Supalai Elite Suan Plu For Rental: 26000THB 2
  • Bestbkkcondos Agency's 1 bed 1 bath 52sqm Supalai Elite Suan Plu For Rental: 26000THB 3
  • Bestbkkcondos Agency's 1 bed 1 bath 52sqm Supalai Elite Suan Plu For Rental: 26000THB 4
  • Bestbkkcondos Agency's 1 bed 1 bath 52sqm Supalai Elite Suan Plu For Rental: 26000THB 5

1 bed 1 bath 52sqm Supalai Elite Suan Plu For Rental: 26000THB

3 Soi Phra Phinit, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, 10120, Bangkok, Thailand

1 bed 1 bath 52sqm Supalai Elite Suan Plu For Rental: 26000THB

3 Soi Phra Phinit, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, 10120, Bangkok, Thailand

1 bed 1 bath 52sqm Supalai Elite Suan Plu For Rental: 26000THB

Về dự án

Supalai Elite Sathorn - Suanplu

Không có thông tin bổ sung được cung cấp