฿24,000

Fortune Condo Town Condominium for Rent in Narathiwas 24

2100/99 ซอย สาธุประดิษฐ์ 15, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 10120, Bangkok, Thailand
 • Shambhala Realty Agency's Fortune Condo Town Condominium for Rent in Narathiwas 24 1

Fortune Condo Town Condominium for Rent in Narathiwas 24

Thailand

Fortune Condo Town Condominium for Rent in Narathiwas 24

Thailand
 • Shambhala Realty Agency's Fortune Condo Town Condominium for Rent in Narathiwas 24 1

Fortune Condo Town

Về dự án

Fortune Condo Town

Không có thông tin bổ sung được cung cấp

 • 0 neighborhood yan nawa brt
 • 4 neighborhood yan nawa high way
 • 1 neighborhood yan nawa brt
 • 33 neighborhood yan nawa wat pho maen khunaram
 • 36 neighborhood yan nawa wat pho maen khunaram
 • 35 neighborhood yan nawa wat pho maen khunaram
 • 37 neighborhood yan nawa wat pho maen khunaram
 • 34 neighborhood yan nawa wat pho maen khunaram
 • 29 neighborhood yan nawa central rama iii
 • 6 neighborhood yan nawa central rama iii
 • 11 neighborhood yan nawa brt
 • 13 neighborhood yan nawa tesco
 • 16 neighborhood yan nawa feather
 • 15 neighborhood yan nawa tuk tuk
 • 24 neighborhood yan nawa market
 • 18 neighborhood yan nawa market
 • 19 neighborhood yan nawa market
 • 23 neighborhood yan nawa market
 • 26 neighborhood yan nawa market
 • 28 neighborhood yan nawa market
 • 31 neighborhood yan nawa sarasas
 • 43 neighborhood yan nawa
 • 39 neighborhood yan nawa thung wat don
 • 38 neighborhood yan nawa

Yan Nawa

Về khu phố

Yan Nawa