฿2,900,000

Ideo Mobi Sukhumvit

แขวง บางจาก, เขตพระโขนง, 10260, กรุงเทพมหานคร, Thailand
 • WAGRAM Co.,Ltd Agency's Ideo Mobi Sukhumvit 1
 • WAGRAM Co.,Ltd Agency's Ideo Mobi Sukhumvit 2
 • WAGRAM Co.,Ltd Agency's Ideo Mobi Sukhumvit 3
 • WAGRAM Co.,Ltd Agency's Ideo Mobi Sukhumvit 4
 • WAGRAM Co.,Ltd Agency's Ideo Mobi Sukhumvit 5
 • WAGRAM Co.,Ltd Agency's Ideo Mobi Sukhumvit 6
 • WAGRAM Co.,Ltd Agency's Ideo Mobi Sukhumvit 7

Bất động sản này hiện tại không còn

Ideo Mobi Sukhumvit

แขวง บางจาก, เขตพระโขนง, 10260, กรุงเทพมหานคร, Thailand

Ideo Mobi Sukhumvit

แขวง บางจาก, เขตพระโขนง, 10260, กรุงเทพมหานคร, Thailand

Name of condo: Ideo Mobi Sukhumvit 

Type: Studio 1 bath 

Floor: 7th 

Area: 21.34 Sqm 

Selling price: 2,900,000 THB 

PM me if you are interested.

Website http://wagram.co.th/

Về dự án

Ideo Mobi Sukhumvit

Không có thông tin bổ sung được cung cấp