฿35,000

Beautiful 1-BR Condo at Noble Refine Prompong near BTS Phrom Phong | 6 Mo. Avl.

  • No image available

Beautiful 1-BR Condo at Noble Refine Prompong near BTS Phrom Phong | 6 Mo. Avl.

Beautiful 1-BR Condo at Noble Refine Prompong near BTS Phrom Phong | 6 Mo. Avl.

Beautiful 1-BR Condo at Noble Refine Prompong near BTS Phrom Phong | 6 Mo. Avl.
Về dự án

Noble Refine Prompong

Không có thông tin bổ sung được cung cấp