฿65,000

Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent

  • Piri Property Agency's Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent 1
  • Piri Property Agency's Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent 2
  • Piri Property Agency's Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent 3
  • Piri Property Agency's Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent 4
  • Piri Property Agency's Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent 5
  • Piri Property Agency's Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent 6
  • Piri Property Agency's Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent 7
  • Piri Property Agency's Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent 8
  • Piri Property Agency's Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent 9

Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent

Azure on Sukhumvit Soi 39 - 2 Bedrooms for Rent

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bếp
Bãi giữ xe
Khu vực chung
Thang máy
Bể bơi ngoài trời
Bảo vệ tòa nhà
Về dự án

Azure Sukhumvit 39

Không có thông tin bổ sung được cung cấp