฿6,689,000

1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis

  • Propfit Agency's 1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 1
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 2
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 3
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 4
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 5
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 6
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 7
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 8
  • Propfit Agency's 1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis 9

1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis

1 Br Condo at Centric Sathon - St.Louis

Centric Sathon - St.Louis
1 Bedroom
1 Bathroom
39.8 sqm.
Funiture Status: FULLY
Về dự án

Centric Sathon - St.Louis

Không có thông tin bổ sung được cung cấp