฿18,500,000 / ฿45,000

The Lake Comdonium

 • Arken Estate Agency Property Agency near BTS & MRT Agency's The Lake Comdonium 1
 • Arken Estate Agency Property Agency near BTS & MRT Agency's The Lake Comdonium 2
 • Arken Estate Agency Property Agency near BTS & MRT Agency's The Lake Comdonium 3
 • Arken Estate Agency Property Agency near BTS & MRT Agency's The Lake Comdonium 4
 • Arken Estate Agency Property Agency near BTS & MRT Agency's The Lake Comdonium 5
 • Arken Estate Agency Property Agency near BTS & MRT Agency's The Lake Comdonium 6

The Lake Comdonium

Khet Khlong Toei, Bangkok, Thailand

The Lake Comdonium

Khet Khlong Toei, Bangkok, Thailand

Nice unit & interior

Về dự án

The Lakes

Không có thông tin bổ sung được cung cấp